دلار تا کجا می تواند پایین برود؟(تاریخ انتشار99/11/07)

با وجود حمایت وزیر خزانه داری جدید آمریکا از تقویت دلار به نظر می رسد وی کار سختی برای تحقق این هدف داشته باشد.

 

                                              

 

   به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، هرچند با آغاز روند واکسیناسیون عمومی چشم انداز اقتصادی آمریکا بهتر از گذشته به نظر می رسد اما کسری بودجه شدید دولت و وادار شدن بانک مرکزی آمریکا به تزریق سنگین نقدینگی احتمالا بدان معنا خواهد بود که کار دلار برای احیا دشوار خواهد بود. ارزش دلار در سال ۲۰۲۰ در مقابل بسیاری از ارزهای مهم به یکی از کمترین سطوح خود در چند سال اخیر رسید و با روی کار آمدن ژانت یلن به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا این سوال مطرح می شود که روند نزولی دلار تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.  

در سال ۲۰۲۰ تمام تلاش دولت، کنگره و بانک مرکزی آمریکا در آن بود که بتوانند جلوی کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان آمریکایی را بگیرند و روند احیای اقتصاد و بازگشت شرایط به وضعیت قبل از آغاز کرونا را فراهم کنند. دلار طی سال ۲۰۲۰ بیش از ۵.۵ درصد ارزش خود مقابل شش ارز مهم جهانی را از دست داد و دلار در برابر اشتیاق بانک مرکزی آمریکا به تزریق هرچه بیشتر نقدینگی بی دفاع ماند. افزایش نگرانی از  پیامدهای تزریق وسیع نقدینگی باعث شد نوسان در بازار  ارز تشدید و دلار به عقب رانده شود.  

کیت جوکس- مدیر بخش ارزی در بانک سوسیت ژنرال فرانسه گفت: به زبان ساده دلیل اصلی ریزش دلار این بود که نمی شد قیمت دلار را در سطح قبلی که از نظر بازار بسیار بالا بود حفظ کرد. دلار هنوز هم به نظر بیش از چیزی که واقعا می ارزد در بازار قیمت دارد  و بنابراین پیش بینی من آن است که باید منتظر کاهش بیشتر ارزش آن مقابل ارزهای مهم باشیم.  

پس از روی کار آمدن دولت بایدن و وعده دموکرات ها به افزایش مخارج برای احیای اقتصاد، بسیاری از کارشناسان ارزی هشدار داده اند که این روند به معنای ریزش بیشتر ارزش دلار خواهد بود. بانک مرکزی و دولت آمریکا اکنون در مجموع چیزی حدود شش تریلیون دلار به اشکال مختلف به اقتصاد تزریق کرده اند و در سناریو بدبینانه پیش بینی می شود دلار یک پنج دیگر از ارزش خود مقابل ارزهای مهم را تا پایان امسال از دست بدهد.  

منبع:ایسنا

https://www.isna.ir/news/99110704401