نسبت نیم‌سکه به سکه


☝در مرداد ماه درحالی که قیمت سکه ۴ میلیون، و قیمت نیم‌سکه ۱.۸ میلیون بود پیشنهاد شد اگر به هر دلیلی قصد نگهداری سکه دارید بهتر است نیم سکه نگهداری شود.

⚠ قیمت سکه نسبت به مرداد ۵۶۰ هزار تومان افزایش داشته است در حالی که قیمت نیم سکه به تنهایی ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است یعنی ۲ نیم سکه ۱.۴ میلیون رشد داشته است.

👈 بدین ترتیب اگر شخصی در مرداد ماه یک سکه را فروخته باشد و ۲ نیم سکه خریده باشد حال می تواند ۲ نیم سکه را با یک سکه تعویض کند و ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر سکه سود شناسایی کند. (بدون درنظر گرفتن کارمزد تعویض)

💡با توجه به چارت نسبت این پیشنهاد منطقیست که حال، نیم سکه به سکه تبدیل شود./

✍ تحلیل از: فرشید یوسف‌پور

منبع: کانال صرافخانه