دکتر همتی به تشریح آخرین وضعیت بازار پول و ارز کشور پرداخت (تاریخ انتشار 99/11/14)

دکتر همتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری  با بیان اینکه فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل و انفعالات سیاسی است، تاکید کرد: اگر به منابع ارزی دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت البته من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم و معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار ارز باید هدفمند باشد.اما این رویکرد به معنای عدم تعدیل نرخ ارز نیست و سال آینده با تعدیل نرخ ارز و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف نزدیک خواهیم شد. البته توجه کنید که نمی توان به متغیرهای کلان اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچوجه صحیح نیست و تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است.وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی علیرغم تمام فشارها  و مشکلات ارزی، ارز کالاهای اساسی و دارو را تامین کرده است، گفت: طی سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تامین کردیم که ۷ میلیارد دلار از آن از ذخایر بانک مرکزی بوده است. امسال نیز بخشی از نیازهای دولت را از ذخایر بانک مرکزی تامین کردیم. 
همتی افزود: قیمت گذاری تولیدات و کالاهای با دوام به نرخ ارز حساس است و بانک مرکزی طی سال جاری ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده است.وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت صادرات نفتی کشور نسبت به گذشته روند رو به رشدی دارد و صادرات فرآورده‌ها نیز خیلی شرایط خوبی دارد. لذا مردم عزیز کشورمان بدانند که شرایط سخت قبلی را گذرانده ایم و آن وضعیت تکرار نخواهد شد.

همتی افزود: ارز باید تک نرخی باشد و رانتی نباشد ولی این کار باید با تدبیر انجام شود تا شوک قمیتی به جامعه وارد نشود.وی تصریح کرد: مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم، اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود.وی با بیان اینکه عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، خوب ارزیابی می شود، افزود: در حال حاضر وارد کنندگان به دلیل پیش‌بینی کاهش نرخ ارز در نیما خرید ارز نمی‌کنند و به همین دلیل همین عرضه بیش از تقاضاست.

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بازار سرمایه مسیر خوبی برای توسعه کشور است، ادامه داد: نرخ بهره بین بانکی ارتباط چندانی به کاهش یا افزایش شاخص بورس ندارد و آنچه می‌تواند بر بورس تاثیر بگذارد نرخ سود سپرده بانکی است که تغییر چندانی نکرده است. همتی افزود: سیاست بانک مرکزی هدایت نرخ بهره بین بانکی به سمت نرخ میانگین کریدور در نظر گرفته شده است (۱۴ تا ۲۲ درصد) و با توجه به به اجرایی سیاست عملیات بازار باز مصمم هستیم که نرخ بین بانکی را در میانگین کریدور بیاوریم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی تورم هدف (۲۲ درصد) بر اساس پیش‌فرض‌هایی همانند ارز نیمایی ۱۷ هزار تومان بود، اما نوسانات ارزی مانع از آن شد، تاکید کرد: بانک مرکزی نگران رشد نقدینگی است و تمام تلاش من در این مدت این بود که با وجود تمام فشارها و موانع، رشد نقدینگی منطقی باشد و تورمی که در حال حاضر شکل گرفته بیشتر ناشی از شوک ارزی و انتظارات است.وی خاطرنشان کرد: تورم کنونی ناشی از نرخ سود بانکی نیست؛ بلکه ناشی از شوک ارز و انتظارات تورمی است. لذا فعلا تصمیمی درباره تغییر نرخ سود سپرده بانکی نداریم.

منبع: سایت بانک مرکزی

https://www.cbi.ir/showitem/21199.aspx