رونمایی از نسل پنجم اسکناس‌های چینی

بانک مرکزی چین با رونمایی از نسل پنجم یوان اعلام کرد اسکناس های جدید از اوایل شهریور وارد چرخه پولی خواهند شد.

طبق اعلام مقامات بانک مرکزی چین این تغییرات مشمول اسکناس‌های ۵۰ یوانی، ۲۰ یوانی و ۱۰ یوانی و هم چنین سکه‌های ۵۰ فن و ۱۰ فن خواهد شد.

 در مقایسه با سری اسکناس‌های فعلی در چرخه، اسکناس‌های جدید دارای رنگ روشن‌تر و مشخصه‌های امنیتی بیشتری خواهند بود که کار جعل آنها را دشوار می‌سازد.

👁‍🗨 بنکر

منبع: کانال: @SarrafKhaneh