معرفی سامانه نیما

 

سامانه نیما »نظام یکپارچه معاملات ارزی«

تامین نیاز های ارزی بازرگانان از بازار آزاد توسط صرافی های مجاز از اهداف اصلی سامانه نيما (نظام يکپارچه معامالت ارزی)است .نیاز های ارزی بازرگانان تحت عنوان درخواست ارز در این سامانه به کاربران(صرافان)نمایش داده می شود. کاربران پس از مشاهده درخواستها می توانند بر روی آنها پیشنهاد خود را ثبت نمایند. در صورت انتخاب پیشنهاد توسط بازرگان و تکمیل فرآیند مربوطه، معامله انجام می شود.کاربران این سامانه صرافی های مجاز می باشند که به سامانه سنا 2 به آدرس sana2.cbi.ir دسترسی دارند.

 

                               

 

این سامانه شامل سه بخش می شود : 1-بخش فروش ارز     2-بخش خرید ارز       3- تنظیمات

 

1)فروش ارز:

1.1-درخواستهای فعال      1.2-پیشنهادهای فعال      1.3-بایگانی پیشنهادها

1.1-درخواستهای فعال:

منوی درخواست های فعال، لیست کلیه درخواست های فعال را نشان می دهد که صرافی قادر است بر روی آنها پیشنهاد ارایه دهد. این درخواست ها شامل دو نوع اصلی مناقصه و اختصاصی می باشند. درخواستهای نوع مناقصه به درخواستهايی اطلاق میشود که عمومی بوده و همه صرافیها میتوانند در آن مشارکت نموده و بر روی آن پيشنهاد ثبت کنند. در مقابل، درخواستهای اختصاصی قرار دارد و شامل آنهايی میشود که متقاضی به يک صرافی مشخص سفارش میدهد و فقط آن صرافی منتخب میتواند بر روی آن پيشنها ثبت نمايد. به عبارت ديگر درخواستهای مناقصه را تمام صرافان و درخواستهای عادی را صرفًا صراف منتخب می تواند مشاهده نماید.

صراف پس از انتخاب یکی از درخواستها به صفحه جزئیات درخواست وارد می شود. در این صفحه کاربر می تواند اقدام به ثبت پیشنهاد نماید. پس از کلیک بر روی دکمه ثبت پیشنهاد فرم ثبت پیشنهاد باز می شود با درج اقلام اطالاعاتی لازم شامل (قیمت واحد بر حسب ریال)، (کارمزدبر حسب ریال) ،(حداکثرزمان صدور حواله،بعد از واريز وجه ریالی به حساب صراف، حداکثر زمانی که طول میکشد تا حواله به مقصد برسد)،(مهلت اعتبار پیشنهاد) و(توضیحات) و سپس فشردن دکمه ثبت، این پیشنهاد ثبت و به بازرگان ارایه می شود.

نکاتی که در ثبت پیشنهاد جدید باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

1 .هر صرافی برای هر درخواست خريد ارز تنها میتواند يک پيشنهاد ثبت کند.

2 .صرافیهايی مجاز به ثبت پيشنهاد هستند که مجوز آنها دارای اعتبار باشد.

3 .مهلت اعتبار پيشنهاد نمیتواند قبل از روز جاری باشد.

4 .حداکثر زمان صدور حواله نمی تواند کمتر از یک روز باشد.

5 .تمامی فیلدهای اجباری باید تکمیل شده باشند.

 در صورتی که قبلا پیشنهادی توسط یک صرافی برای یک درخواست ثبت شده باشد ، آن صرافی نمی تواند پیشنهاد دیگری بر روی آن درخواست ثبت نماید.  پس از کلیک بر روی دکمه ثبت پیشنهاد در صورت وجود خطا در عملیات، پیغام متناظر به کاربر نمایش داده می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، کد پیشنهاد به کاربر نشان داده می شود و پیشنهادی با وضعیت "منتظر انتخاب متقاضی" در سیستم ایجاد می شود. 

1.2-پیشنهادهای فعال :

پیشنهادهای فعال مربوط به صرافی، از طریق منوی "پیشنهاد های فعال"قابل مشاهده است.پس از تایید توسط فروشنده ، اطلاعات مالی و حساب بانکی فروشنده برای صرافی ارسال می شود .پس از واریز وجه توسط صرافی و ثبت در سامانه سنا معامله در حالت منتظر "تایید صدور حواله "قرار میگیرد و باتایید مالی توسط فروشنده ، حواله ارزی توسط فروشنده به بانک مورد نظر ارسال می شود و یا بصورت وجه نقدی تحویل به نماینده صرافی میگردد.نحوه پرداخت حواله بصورت نقد یا واریز به حساب توافقی است که بین صادرکننده وصرافی صورت میپذیرد.در این مرحله"آماده تایید صرافی" صراف بعد از حصول اطمینان از دریافت حواله، معامله را درحالت "مختومه" قرار میدهد.

 1.3-بایگانی پیشنهادها:

با مختومه شدن معامله ،اطلاعات در این بخش بایگانی میگردد.

 

 

2)بخش خرید ارز:

2.1-ارزهای عرضه شده        2.2-تقاضاهای صرافی         2.3-معاملات خرید              2.4-بایگانی

 

2.1-ارزهای عرضه شده:

در این بخش صرافی می تواند پیشنهاد فروش ارز خود را ثبت کند،با کلیک بر روی پیشنهاد جدید ، یک فرم پیشنهاد را مشاهده می کند .

این فرم شامل این فیلدها می باشد :قیمت واحد ، کارمزد ریالی ، حداکثر زمان صدور حواله ، کارمزد ارزی، مهلت اعتبار پیشنهاد ، مبلغ کل و توضیحات

2.2-تقاضاهای صرافی:

با ارائه پیشنهاد وارد مرحله"تقاضای صرافی" شده لازم به ذکر است تنها صرافی های مجاز در سامانه نیما قادر به ثبت پیشنهاد میباشند.

 2.3-معاملات خرید  :

 این سرفصل شامل جزییات زیر میگردد:

2.3.1 )منتظر انتخاب متقاضی :پیشنهاد شما به دست متقاضی رسیده است و متقاضی میتواند یکی از پیشنهادهای دریافتی را انتخاب کند.

2.3.2) آماده تایید پیشنهاد: اگر پیشنهادی در وضعیت آماده تایید باشد بدین معنا است که توسط متقاضی انتخاب شده است و منتظر تایید از جانب صرافی است.

(وضعیت تعلیق شده: وقتی متقاضی یک پیشنهاد را انتخاب می کند وضعیت سایر پیشنهاد های مربوط به آن درخواست، به صورت تعلیق شده در می آید.)

2.3.3 )منتظر پرداخت ریال :این وضعیت بدین معناست که صراف منتظر پرداخت مبلغ ریالی معامله پیشنهاد از جانب متقاضی است.

2.3.4) آماده صدور حواله :هنگامی که پیشنهاد در این وضعیت قرار دارد، مبلغ ریالی آن توسط بازرگان پرداخت شده است و صراف باید حواله مربوط به پیشنهاد را به حساب مقصد صادر نماید. در اين مرحله صرافی بايد تراکنش سنای مربوطه را ثبت نموده و کد پيگيری آن را در بخش مورد نظر در پایین صفحه درج و دکمه "صدور حواله" را انتخاب نمايد. با اين کار صدور حواله و مشخصات تراکنش سنا به متقاضی اعلام میشود.

**در خصوص تراکنش سنا بايد قواعد زير رعايت گردد: کد صراف، نوع ارز، مبلغ و نرخ ارز رسید سنا با اطلاعات پیشنهاد یکسان باشد.  نوع معامله فروش و شکل معامله حواله باشد.  تاریخ رسيد سنا بعد از تاریخ ثبت پيشنهاد باشد.**

2.3.5 )آماده تایید حواله: پس از صدور حواله، پيشنهاد به وضعيت "آماده تأیید حواله" در میآيد. اين وضعيت به منزله اين است که حواله صادر شده است ولی هنوز به مقصد نرسيده است ،در اين مرحله در صورتی که صراف از رسيدن حواله به مقصد اطمينان حاصل کند میبایست مستندات حواله را در قالب فایل هایی و به تعداد دلخواه، برای متقاضی ارسال نماید تا متقاضی در جريان روند صدور حواله قرار بگيردو با انتخاب دکمه"تأیید حواله"اين موضوع را تأیید نموده و به اطلاع بازرگان برساند.

2.3.6) منتظر تایید متقاضی: پس از تأیید حواله توسط صراف در مرحله قبل، وضعيت پيشنهاد مربوطه به حالت"منتظر تأیید متقاضی"در می آيد. اين وضعيت به منزله اين است که صراف رسيدن حواله به مقصد را تأیید کرده است. در اين مرحله متقاضی نيز اين موضوع را تأیید میکند يا رد. در صورتی که متقاضی اين موضوع را تأیید کند فرايند با موفقيت خاتمه میيابد. اگر متقاضی رسيدن حواله را تأیید نکند، پيشنهاد به وضعيت قبل یعنی "آماده تأیید حواله" باز میگردد تا صراف دوباره موضوع را بررسی کند و مستندات لازم را به متقاضی ارسال کند و مجدد کليد "تأیید حواله"را انتخاب کند.

2.3.7)مختومه: پیشنهادی که مراحل آن با موفقيت تکمیل شده باشد به وضعیت مختومه درخواهد آمد.

2.4- بایگانی پیشنهادها:

پیشنهاد هایی که وضعیت آنها نهایی شده و عملیاتی روی آنها انجام نخواهد شد در این قسمت قابل مشاهده هستند.

 

3)تنظیمات:

3.1-پروفایل صرافی          3.2-حسابهای بانکی صرافی

بخش تنظیمات مختص هر صرافی می باشد که شامل پروفایل صرافی و حساب های صرافی می باشد،در بخش پروفایل صرافی ، هر صرافی ضوابط مختص خود را درج می کند تا به اطلاع خریداران و فروشندگان برسد .

در بخش حساب های صرافی ، هر صرافی شماره حساب های خود را برای مشتریان تعریف می کند تا در صورت نهایی شدن معامله ، امکان واریز وجه به حساب های مشخص شده و تعریف شده  وجود داشته باشد .

 

متقاضیان خرید و فروش ارز  ، می توانند درخواست خود را به کد  اختصاصی 48789 صرافی مصطفی فهد وشرکا (ورسای) در سیستم ثبت کنند تا در اسرع وقت تقاضای شما بررسی و انجام شود .